Pages

Wednesday, May 21, 2014

Bibi Bibi Bibi Bibi, Bibi Bibi Bibi Bibi,
Boogie Boogie Boogie Boogie, Boogie Boogie Boogie Boogie,
Bibi Bibi Boogie Boogie, Bibi Bibi Boogie Boogie,
Boogie Boogie Bibi Bibi, Boogie Boogie Bibi Bibi,

Bibi Bibi Bibi Bibi Bibi Bibi Bibi Bibi,
Tzipi Tzipi Tzipi Tzipi, Tzipi Tzipi Tzipi Tzipi,
Boogie Boogie Boogie Boogie, Boogie Boogie Boogie Boogie,
Tzipi Tzipi Tzipi Tzipi, Tzipi Tzipi Tzipi Tzipi, 

Bibi Bibi, Bibi Bibi, Booie Booge,Boogie Boogie,
Bibi Bibi, Bibi Bibi, Booie Booge,Boogie Boogie, 
Tzipi Tzipi Tzipi Tzipi  Tzipi Tzipi Tzipi Tzipi
Tzipi Tzipi Tzipi Tzipi  Tzipi Tzipi.Tzipi Tzipi..

Boogie Bibi Tzipi  Bibi Boogie Bibi Boogie Tzipi
Boogie Bibi Boogie Bibi Boogie Bibi Boogie Bibi
Boogie Bibi Tzipi  Bibi Boogie Bibi Boogie Tzipi
Boogie Bibi Boogie Bibi Boogie Bibi Boogie Bibi

Bibi Boogie Bibi Boogie Bibi Boogie Bibi Boogie
Bibi Boogie Bibi Boogie Bibi Boogie Bibi Boogie
Bibi Boogie Bibi Boogie Bibi Boogie Bibi Boogie
Bibi Boogie Bibi Boogie Bibi Boogie Bibi Boogie